2024

Május

Digitális barangolás a múzeumban 20.

Hírek
2020.04.06.

Digitális barangolás a múzeumban 20.

Országban egyedülálló anyaggal rendelkezik a JPM Természettörténeti Osztály herbáriuma és gombagyűjteménye. Dénes Andrea írása.

A herbáriumokat ma már egyáltalán nem tekintik a múlt poros maradványainak, hiszen a modern technikák segítségével az élő, bár szárított növényi anyag számos vizsgálatra ad lehetőséget. Nem csak a növényről, hanem élőhelyéről is nagyon sok minden megtudható, akár még egy területileg már kihalt növényfaj is feltámasztható. A gyűjtemény a legpontosabb adatként őrzi az egykori flóra jellemzőit, a fajok változatosságát, alkalmat ad összehasonlító vizsgálatokra, új fajok elkülönítésére. A JPM Természettörténeti Osztályának gyűjteményét is már több kutató felkereste, hogy egy adott növénycsoportot alaposabban megvizsgáljon benne.

A Janus Pannonius Múzeum herbáriumának törzsanyagát Horvát Adolf Olivér ciszterci szerzetes, botanikus alapította. A mintegy 8000 lapos gyűjteménye kizárólag préselt, szárított növényi preparátumokból áll. Gyűjteményében találhatók a legrégebbi gyűjteményi lapok is, mint Szita Károly 1914–1915-ből származó növénypéldányai. Horvát Adolf Olivér gyűjteménye ma már tudománytörténeti jelentőségű. Horvát Adolf Olivér külső munkatársként dolgozott az osztályon, és a JPM gyűjteményével párhuzamosan magángyűjteményét és gyarapította. Halála után magángyűjteménye Zircre került, ahol azt a Ciszterci rend gondozza. Botanikai magánkönyvtára azonban a Janus Pannonius Múzeum kezelésébe került letétbe.

A múzeumban Horvát Adolf Olivér munkássága után sokáig nem volt botanikus, de a mindenkori kollégák, mint Vass Anna mikológus, Uherkovich Ákos és Nógrádi Sára zoológusok, majd a botanikusként 1989 óta az osztályon dolgozó Dénes Andrea is gyarapították a gyűjteményt kutatásaik során.


A herbáriumban kisebb számban moha- és zuzmó gyűjteményrész is található több gyűjtőtől. Az anyagot Papp Beáta, Lőkös László (Magyar Természettudományi Múzeum) és Galambos István (Bakony Múzeum, Zirc) határozta meg.


A herbárium az osztály által szervezett tájfeltáró programok keretében több külső kutató gyűjtéseivel is bővült, anyaga napjainkban is gyarapszik. Fontos botanikai dokumentáció elsősorban a baranyai és kisebb részben a somogyi tájakról. Jelentős anyag található a gyűjteményben a kiemelten kutatott tájegységekből, mint a Mecsek, a Villányi-hegység, a Dráva-sík és a Barcsi Borókás. A herbárium ajándékozással is gyarapodott. Kevey Balázs pécsi botanikus egyedi botanikai gyűjteményét ajándékozta a JPM herbáriumának. A gyűjtemény értéke, hogy új hazai florisztikai adatok bizonyító növénypéldányait tartalmazza az ország több tájáról.

A ritkaságok közül az 1910-es évekbeli, korai gyűjtések mellett kiemelhetők a magyar kikerics (Colchicum hungaricum) múlt század közepi lapjai, valamint szintén a villányi-hegységi Szársomlyó hegyről, mint egyedüli hazai lelőhelyéről már kipusztultnak hitt mediterrán ritkaság, az apró vajvirág (Orobanche nana) néhány herbárium példánya is.A gombagyűjteményt Vass Anna, a múzeum egykori mikológusa gyűjtötte és preparálta az 1950-es évektől. Vass Anna a mikrogombák és nagygombák gyűjtését lankadatlan szorgalommal végezte közel 40 évig. Gyűjteményében látványosan, szépen preparált kalapos gombák is találhatók, de az anyag nagy része növénykórtani szempontból érdekes, természetben gyűjtött mikrogomba anyag, mely az országban egyedülálló.
A gyűjtemények jelenleg költözés miatt sajnos nem kutathatók.

Dénes Andrea

 (fotók: Füzi István)

A DIGITÁLIS BARANGOLÁS SOROZAT RÉSZEI

Kiállítások
2023.12.08. - 2024.07.31.

Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás

Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás

Rónaki László barlangkutató hagyatéka 2021-ben került a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztály gyűjteményébe. Ez az anyag kínálta az alapot a kiállításhoz, valamint a barlangok természetvédelmi jelentősége.

Kiállítások
2023.09.01. - 2024.09.22.

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

A sokoldalú művész több mint kétszáz alkotását – köztük olyan késői műveket, melyek még sosem szerepeltek kiállításon – mutatja be múzeumunk új tárlata a JPM Modern Magyar Képtárban.