2024

Május

Szerzőknek


Aktuális évkönyv felhívása


Szerzői jogi nyilatkozat

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve  az Open Access szemlélet jegyében működik, a folyóirat hasábjain megjelent közleményeket az interneten ingyenesen teszi hozzáférhetővé minden érdeklődő számára. Ezzel a múzeumi szakterületek és tudományos közösség tagjain túl szélesebb olvasóközönséget is megcélzva. 2023-tól a folyóiratban közölt tanulmányokat DOI (Digital Object Identifier) számmal-azonosítóval látjuk el.

Az évkönyv szerzői és szerkesztői önkéntes munkaként végzik tevékenységüket, melyért anyagi ellenszolgáltatást semmilyen jogcímen nem kapnak. A folyóiratban a cikkek közlésre való benyújtása és megjelentetése teljes mértékben ingyenes.

A folyóirat a Creative Commons által lefektetett, a szerzői jogi oltalom biztosítását és a szellemi javak digitális közkinccsé tételét egyaránt szem előtt tartó elveket követi. A folyóiratban megjelenő valamennyi írás a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

Az évkönyvben megjelent írások szabadon másolhatók, terjeszthetők és bemutathatók, az alábbi feltételek mellett:

A szerző nevének és az eredeti megjelenés helyének feltüntetésével. A mű kereskedelmi célokra nem használható fel. A mű nem módosítható, nem dolgozható át, belőle származékos mű nem keletkezhet. Bármilyen terjesztés esetén a fenti licenszfeltételeket fel kell tüntetni.

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyvében publikált közlemények szerzőit megilleti az a jog, hogy tanulmányaikat a folyóiratban való megjelenés után máshol ismét leközöljék. A már megjelent cikkek elektronikus formában szabadon letölthetik, nyomtathatják és változtatás nélkül különböző elektronikus felületeken nyilvánossá tehetik.

 

Publikációs etikai elvek

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve etikai elvek terén a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexét követi, azt tekinti irányadónak.

Kiállítások
2023.12.08. - 2024.07.31.

Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás

Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás

Rónaki László barlangkutató hagyatéka 2021-ben került a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztály gyűjteményébe. Ez az anyag kínálta az alapot a kiállításhoz, valamint a barlangok természetvédelmi jelentősége.

Kiállítások
2023.09.01. - 2024.09.22.

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

A sokoldalú művész több mint kétszáz alkotását – köztük olyan késői műveket, melyek még sosem szerepeltek kiállításon – mutatja be múzeumunk új tárlata a JPM Modern Magyar Képtárban.