2023

Május

Középiskolásoknak

KÉPZŐMŰVÉSZETI FOGLALKOZÁSOK


A foglalkozásokról érdeklődni és azokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Somody-Vadvári Katalin
Telefon: 
(30) 298 2771
E-mail: 


UTAZZUNK EGYÜTT CSONTVÁRYVAL!

Egy képzeletbeli utazás, mely Csontváry életének fontosabb állomásait veszi sorra. Az ”utazás” csapatokban történik. Minden csapat kap egy dobozt, amelyben információk, tárgyak segítenek eljutni Csontváry életének egy-egy fontos helyszínére. A műalkotások segítségével kibontakozik a művész egyedi világlátása, életének története és végül eljutunk a hőn áhított célig!

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, földrajz

Csontváry műveinek időszaki budapesti tárlata miatt ez a foglalkozás 2023. augusztus 1-ig nem választható.
______________________

PÁRIZS ÉS A NYOLCAK 

Avantgárd törekvések Magyarországon. A Nyolcak művészcsoport munkásságának megismerése a korabeli kritikák tükrében. Kapcsolódási pontok a magyar zenei és irodalmi élettel.

Tevékenység: Kritika írása és karikatúra készítése a képtárban látható alkotásokból válogatva (csapatmunka).
Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: Modern Magyar Képtár (Pécs, Papnövelde u. 5.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, művészettörténet, történelem, irodalom, ének zene
______________________

FOGADD BE – FOGADD EL!  

Kortárs művészet befogadását segítő foglalkozások. Ismerkedés szokatlan képalkotó technikákkal, művészi kifejező eszközökkel a Modern Magyar Képtár gyűjteményéből válogatva.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: Modern Magyar Képtár (Pécs, Papnövelde u. 5.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, művészettörténet, történelem
______________________

ALKOSSUNK VASARELYVEL!  

Hogyan készítette Victor Vasarely kinetikus, a tér-mozgás-idő illuzionisztikus ábrázolását megidéző képeit? Vasarely munkásságának és életének megismerése után, alkotómunka a művész által alkalmazott technikák segítségével.

Választható tevékenység:
- Térhatású kép létrehozása színes geometrikus formák segítségével.
- Kinetikus kép létrehozása.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u. 3.) 
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, technika, biológia, matematika

TÖRTÉNETI FOGLALKOZÁSOK


A foglalkozásokról érdeklődni és azokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Hoffmanné Toldi Ildikó múzeumpedagógus
, tel.: +36 30 140-1950

A PETŐFI-EMLÉKÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS: HŰSÉGGEL ÉS BÁTORSÁGGAL

A látogatókkal közösen a reformkor hazai és baranyai világát idézzük: bepillanthatunk egy reformországgyűlés munkanapjába, megtudhatunk egy s mást az épített környezetről, a társadalomról, lakosságról, életmódról, nyelvi közegről. Besétálhatunk a Pilvax kávéházba…. Hogyan? Múzeumpedagógus vezetésével szerepekre és történetekre találunk. A kiállítás anyagát alapul véve felépítjük a korabeli karaktereket, majd a megszerzett tudás birtokában megelevenednek a korabeli szereplők.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: JPM Vasváry-ház (Pécs, Király u. 19.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: történelem, művészettörténet
______________________

KREATÍV ÍRÁS A SZALONBAN
(a szövegalkotó kedv és motiváció felélesztése)

A nagypolgári szalon milliőjében, viseletmásolatokba öltözve, szerepbe lépve kinek ne támadna kedve szövegalkotáshoz? 

A foglalkozás elején kapcsolatépítő, kommunikációfejlesztő dramatikus játékokkal hangolódunk magunkra, egymásra és a témára. Majd a felvett szerepekbe belépve élőszóban indítjuk az improvizatív szövegalkotást. Végül kézírással készítünk - egyéni, vagy páros munkával- az improvizációk alapján kerek szövegeket ( dialógus, elbeszélés formájában).

Foglalkozás időtartama: 120–150 perc, egyeztetés szerint
Helyszín: Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, etika

A foglalkozás résztvevőinek száma max.14 fő, teljes osztályprogram igénye esetén párhuzamos múzeumpedagógiai foglalkozás szervezése lehetséges.
______________________

KEZDEMÉNYEZÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS – PÉCS VÁROS AZ 1907-ES VILÁGKIÁLLÍTÁS IDEJÉN

A foglalkozás drámapedagógiai módszerrel felépített, és célja hogy vonzóvá és felfedezhetővé tegye a látogatók számára a Várostörténeti Múzeum állandó kiállítását.

A szerepbe helyezés révén olyan értelmezési keretet kínálunk, amely valószerűvé, átélhetővé teszi a látogatók számára lakóhelyük múltjának egy-egy darabját. A közös kulturális örökség felelevenítésével igyekszünk hozzájárulni identitásuk felépítéséhez. Legfontosabb célunk azonban olyan élmények nyújtása, amelyek tanulságait a gyerekek saját élethelyzeteikbe, konfliktuskezelési technikáikba beépíthetik. A gyerekek a tapasztalataikból konstruálnak lejátszásokat, ezzel biztosítjuk az elmélyülést, memorizálást, valamint a siker érzését.

Foglalkozás időtartama: 120–150 perc, egyeztetés szerint
Helyszín: Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, etika

Kiállítások
2021.12.17. - 2023.05.31.

Képletek és kalandozások – Lantos Ferenc-kiállítás a Modern Magyar Képtárban

Képletek és kalandozások – Lantos Ferenc-kiállítás a Modern Magyar Képtárban

A pécsi JPM Modern Magyar Képtár állandó tárlata mellett látható Lantos Ferenc több mint 150 művet, az életmű széles spektrumát megjelenítő időszaki kiállítása.

Kiállítások
2023.04.26. - 2024.03.31.

Hűséggel és bátorsággal – időszaki kiállítás a Petőfi emlékév alkalmából

Hűséggel és bátorsággal – időszaki kiállítás a Petőfi emlékév alkalmából

A reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakát pécsi szemszögből bemutató tárlat.