2023

Május

Felső tagozatosoknak

KÉPZŐMŰVÉSZETI FOGLALKOZÁSOK
 

A foglalkozásokról érdeklődni és azokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Somody-Vadvári Katalin
Telefon:
(30) 298 2771
E-mail:


„MAGÁNYOS CÉDRUS”

Csontváry élettörténetének áttekintése után a foglalkozás középpontjába a Magányos cédrus című kép kerül. A gazdag szimbolikájú kép szemlélése közben beszélgetünk az emberi-állati-növényi lét lehetséges összefüggéseiről, amely sokat foglalkoztatta Csontváryt. Eljátsszuk, hogy ki milyen fa lenne. A foglalkozás végén pedig mindenki lerajzolhatja saját „FA önarcképét”.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.)
A foglalkozás díja:  Belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, környezetismeret, biológia

Csontváry műveinek időszaki budapesti tárlata miatt ez a foglalkozás 2023. augusztus 1-ig nem választható.
______________________

A TERMÉSZET REJTETT ARCA 

A természeti formák és az absztrakt táj felfedezése Martyn Ferenc képein. Mi az absztrakt? Válaszokat keresünk a kiállítás képein. Az alkotó feladat rávezeti a gyerekeket arra, hogyan hozzanak létre nonfiguratív alkotást. Tájkép készítése kollázs technikával.

Foglalkozás időtartama:  90 perc
Helyszín: Martyn Múzeum (Pécs, Káptalan u. 4.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, környezetismeret, biológia
______________________

FOGADD BE – FOGADD EL! 

Kortárs művészet befogadását segítő foglalkozások. Ismerkedés szokatlan képalkotó technikákkal, művészi kifejező eszközökkel a Modern Magyar Képtár gyűjteményéből válogatva.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: Modern Magyar Képtár (Pécs, Papnövelde u. 5.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, művészettörténet, történelem
______________________

ALKOSSUNK VASARELYVEL!

Hogyan készítette Victor Vasarely kinetikus, a tér-mozgás-idő illuzionisztikus ábrázolását megidéző képeit? Vasarely munkásságának és életének megismerése után, alkotómunka a művész által alkalmazott technikák segítségével.

Választható tevékenység:

  • térhatású kép létrehozása színes geometrikus formák segítségével.
  • kinetikus kép létrehozása.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u. 3.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, technika, biológia, matematika
______________________

UTAZÁS A TERRAKOTTÁTÓL A PORCELÁNIG TÉRBEN ÉS IDŐBEN

A különböző kerámiák csoportosítása anyagminták és feladatlap segítségével.
Példákat keresünk a kiállításban a kerámia különböző fajtáira.
Kinyomozzuk Zsolnay Vilmos alapanyag és máz újításait.

Tevékenység: Dekorterv készítése motívum nyomda és szabadkézi rajz segítségével

Foglalkozás időtartama:  90 perc
Helyszín: Zsolnay Múzeum (Pécs, Káptalan u. 2.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, hon- és népismeret, történelem, kémia

______________________

ÖNÁLLÓ FOGLALKOZÁSOK MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZTATÓ FÜZET SEGÍTSÉGÉVEL: 

EOZINEXPEDÍCIÓ
Ismerkedjünk meg együtt a Zsolnay Kerámia Kiállítással! A két korosztály számára készült múzeumpedagógiai füzet alapján a kiállítás megtekintése és az abban lévő feladatok megoldása. A rajzos feladatok elkészítése (tervezés) stb.

Foglalkozás időtartama: egyéni
Helyszín: Zsolnay Múzeum (Pécs, Káptalan u. 2.)

A kiadvány megvásárolható a Zsolnay Múzeumban.

Kiadvány ára: 500 Ft
Kapcsolódó tantárgyak: : rajz- és vizuális kultúra, természetismeret

NÉPRAJZI FOGLALKOZÁSOK


A foglalkozásokról érdeklődni és azokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Néprajzi Osztály

telefon: 06 72 315-629 

EZERSZÍNŰ BARANYA

A soknemzetiségű Baranya egykori népélete, szokásainak, ünnepeinek és hétköznapjainak bemutatása a tárgykultúrától a népi építkezésen át a viseletekig.

Foglalkozás időtartama:  45–60 perc
Helyszín: JPM Néprajzi Osztály (Pécs, Rákóczi u. 15.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, környezetismeret, ének-zene, pályaorientáció
______________________ 

JELES NAPOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

Időtartam: 45-60 perc
Ajánlott korcsoport: korosztályhoz igazított

„Piros pünkösd napja” - A pünkösd eredete és a pünkösdihagyományok
„Aratás-takarás” - Aratáshoz kapcsolódó hagyományaink, Péter-Pál és Sarlós-Boldogasszony napja
„Szent Mihály lova deres...” - Mihály napi és szüreti szokások
„Szent Márton köpönyege” - Szent Márton legendája és Márton napi népszokások
„Ha Katalin kopog...” - Erzsébet, Katalin, András és Borbála napi szokások
„Kigyúlt a világnak Betlehem csillagja” - A keleti és nyugati keresztény egyházak adventi szokásai
„Miklós megrázza szakállát...” - Szent Miklós legendája és Miklós napi népszokások
„Luca-Luca kitty-kotty” - Luca napi hiedelmek és hagyományok
„Betlehembe jer, pajtás!” - Szent család-járás, pásztorjátékok és karácsonyi népszokások
„Áldott karácsonyt!” - Népi étkek a karácsonyi asztalon. A karácsonyfa üzenete
„Újesztendő, vígságszerző” - István, János, Szilveszter napja, óévbúcsúztató és újévi népi szokások
„Gáspár, Menyhért, Boldizsár” - Háromkirályok napja és vízkereszti szokásaink

Foglalkozás időtartama:  45–60 perc
Helyszín:  JPM Néprajzi Osztály (Pécs, Rákóczi u. 15.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, környezetismeret, ének-zene

NÉPI MESTERSÉGEK ÚJRATÖLTVE 

Régi szakmák-új szakmák…mi legyek, ha nagy leszek? – hagyományörzős és pályaorientációs foglalkozás

A foglalkozáson először a régi, hagyományos szakmákat, azok működését és megtartó erejét mutatjuk be a résztvevőknek interaktív módon. Utána a jelen lehetőségeit felmérve és a jövő kihívásait átgondolva az elkövetkező évtizedek szakmalehetőségeit gondoljuk végig közösen. A megszülető ötletek vizuális, és dramatikus módon fognak megjelenni a jelenlévők közös gondolkodásának gyümölcseként. Ezzel megvalósul a hagyomány és innováció megtapasztalása.

TÖRTÉNETI FOGLALKOZÁSOK


A foglalkozásokról érdeklődni és azokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Hoffmanné Toldi Ildikó múzeumpedagógus
, tel.: +36 30 140-1950

A PETŐFI-EMLÉKÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS: HŰSÉGGEL ÉS BÁTORSÁGGAL

A látogatókkal közösen a reformkor hazai és baranyai világát idézzük: bepillanthatunk egy reformországgyűlés munkanapjába, megtudhatunk egy s mást az épített környezetről, a társadalomról, lakosságról, életmódról, nyelvi közegről. Besétálhatunk a Pilvax kávéházba…. Hogyan? Múzeumpedagógus vezetésével szerepekre és történetekre találunk. A kiállítás anyagát alapul véve felépítjük a korabeli karaktereket, majd a megszerzett tudás birtokában megelevenednek a korabeli szereplők.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: JPM Vasváry-ház (Pécs, Király u. 19.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: történelem, művészettörténet
______________________

SOPIANAE KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE RÉGÉSZ VEZETÉSÉVEL

  • Témák: régészeti emlékeken keresztül ismerkedés a római kori élettel, a mindennapi eszközökkel, fegyverekkel, hadsereggel, ékszerekkel, a korabeli pogány és ókeresztény vallásokkal, az utazással valamint a temetkezési szokásokkal.
  • 3D Sopianae: a késő antik 4. századi város rekonstrukciója modellezett leletekkel, interaktív virtuális sétával és latin-magyar nyelvű animációval.

Foglalkozás időtartama: 60–120 perc (igény szerint).
Helyszín: Sopianae-kiállítás (Pécs, Káptalan u. 4.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: történelem, művészettörténet, rajz-vizuális nevelés 
______________________

KEZDEMÉNYEZÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS – PÉCS VÁROS AZ 1907-ES VILÁGKIÁLLÍTÁS IDEJÉN

A foglalkozás drámapedagógiai módszerrel felépített, és célja hogy vonzóvá és felfedezhetővé tegye a látogatók számára a Várostörténeti Múzeum állandó kiállítását.

A szerepbe helyezés révén olyan értelmezési keretet kínálunk, amely valószerűvé, átélhetővé teszi a látogatók számára lakóhelyük múltjának egy-egy darabját. A közös kulturális örökség felelevenítésével igyekszünk hozzájárulni identitásuk felépítéséhez. Legfontosabb célunk azonban olyan élmények nyújtása, amelyek tanulságait a gyerekek saját élethelyzeteikbe, konfliktuskezelési technikáikba beépíthetik. A gyerekek a tapasztalataikból konstruálnak lejátszásokat, ezzel biztosítjuk az elmélyülést, memorizálást, valamint a siker érzését.

Foglalkozás időtartama:  90 perc
Helyszín: Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: történelem, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki, pályaorientáció
______________________ 

MIT TÍZÓRAIZTAK A ZSOLNAY LÁNYOK?

A foglalkozáson a 19. század elejétől az első világháborúig követhetitek nyomon a pécsi polgári réteg kialakulást, életmódját, beleértve a lakberendezést, a szórakozási lehetőségeket, a viseletet, az étkezési szokásokat és még sok más érdekességet. A programon belekóstolhattok egy korabeli tízóraiba és akár a Zsolnay lányok ruháinak élethű másolatát is felpróbálhatjátok.

Foglalkozás időtartama:  90 perc
Helyszín: Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv-és irodalom, környezetismeret, technika-és életvitel

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK


KIÁLLÍTÁSUNK JELENLEG 
ZÁRVA TART.

Természettörténeti és természettudományos foglalkozásokat témanapok, projektek formájában az iskolai vagy egyéb egyeztetett terekben szívesen vállalunk.

Ezen foglalkozásokról további információ kérhető:
Morvai Anita
 
Telefon: (30) 639-8572
E-mail:

Kiállítások
2021.12.17. - 2023.05.31.

Képletek és kalandozások – Lantos Ferenc-kiállítás a Modern Magyar Képtárban

Képletek és kalandozások – Lantos Ferenc-kiállítás a Modern Magyar Képtárban

A pécsi JPM Modern Magyar Képtár állandó tárlata mellett látható Lantos Ferenc több mint 150 művet, az életmű széles spektrumát megjelenítő időszaki kiállítása.

Kiállítások
2023.04.24. - 2023.07.23.

Toulouse-Lautrec világa

Toulouse-Lautrec világa

Litográfiák a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből a pécsi JPM Csontváry Múzeumban.