2024

Június

Felső tagozatosoknak

Felső tagozatosoknak szóló tanév végi múzeumpedagógiai ajánlatunk ide kattintva érhető el.


KÉPZŐMŰVÉSZETI FOGLALKOZÁSOK
 

A foglalkozásokról érdeklődni és azokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Somody-Vadvári Katalin múzeumpedagógus
Telefon:
+36 30 298 2771
E-mail:


MAGÁNYOS CÉDRUS

Csontváry élettörténetének áttekintése után a foglalkozás középpontjába a Magányos cédrus című kép kerül. A gazdag szimbolikájú kép szemlélése közben közösen gondolkodunk az emberi-állati-növényi lét lehetséges összefüggéseiről, amely sokat foglalkoztatta Csontváryt. Dramatikus módszerekkel kapcsolódunk a témához. A foglalkozás végén pedig mindenki lerajzolhatja saját „fa önarcképét”.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: JPM Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Ajánlott korosztály:
5-7. évfolyam
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, természettudomány, drámapedagógia

______________________

A TERMÉSZET REJTETT ARCA 

A természeti formák és az absztrakt táj felfedezése Martyn Ferenc képein. Mi az absztrakt? Válaszokat keresünk a kiállítás képein. Az alkotó feladat rávezeti a gyerekeket arra, hogyan hozzanak létre nonfiguratív alkotást. Tájkép készítése kollázs technikával.

Foglalkozás időtartama:  90 perc
Helyszín: JPM Martyn-Lantos Múzeum (Pécs, Káptalan u. 4.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, környezetismeret, biológia
______________________

VIZUÁLIS KALANDOZÁSOK

Vizualitás-természet-zene kapcsolata

A természet szerveződési formáit megfigyelve az elemek, szerkezeti elvek és összefüggések keresése adja a foglalkozásunk mátrixát.
Az alapelemek és szerkezetek felfedezése után a látogatókkal együtt alkotunk vizuális és zenei produkciókat.
Ritmusképzés képekről, képritmusok létrehozása színes papír elemekből.
Célunk a diákokkal együtt a világ összefüggéseinek a felfedezése.

Foglalkozás időtartam: 90 perc
Helyszín: JPM Martyn-Lantos Múzeum (Pécs, Káptalan u. 4.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Ajánlott korosztály: 5-8. évfolyam
Kapcsolódó tantárgyak: rajz, természettudomány, ének-zene

______________________


FOGADD BE – FOGADD EL! 

Kortárs művészet befogadását segítő foglalkozások. Ismerkedés szokatlan képalkotó technikákkal, művészi kifejező eszközökkel a JPM Modern Magyar Képtár gyűjteményéből válogatva.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: JPM Modern Magyar Képtár (Pécs, Papnövelde u. 5.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, művészettörténet, történelem

______________________

LÁZADÁS A NYOLCAKKAL

1909-ben forradalmi művészcsoport született Magyarországon. Elsőként állt a közönség elé egy olyan fiatal művészcsoport, melynek munkássága szervesen illeszkedett a legmodernebb nemzetközi irányzatokba.
Lázadás, formabontás, új formák keresése, építés témáit dolgozzuk fel a múzeumpedagógia foglalkozáson.
A lázadás fogalom mai kortárs értelmezései megjelennek-e a századfordulón alkotó művészek életében?
A válaszkeresés útja, hogy irodalmi és zenei műalkotásokon, valamint a saját tapasztalatokon keresztül – melyek történetek formájában fognak napvilágra jönni – eljutunk a saját lázadásainkhoz. A kiállítás egyes képei előtt szabad asszociációs és kötött dramatikus játékokkal kapcsolódnak a diákok a témához vagy megalkotottsághoz.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: JPM Modern Magyar Képtár (Pécs, Papnövelde u. 5.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Ajánlott korcsoport: 7-8. évfolyam
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, drámapedagógia

______________________

ALKOSSUNK VASARELYVEL!

Hogyan készítette Victor Vasarely kinetikus, a tér-mozgás-idő illuzionisztikus ábrázolását megidéző képeit? Vasarely munkásságának és életének megismerése után, alkotómunka a művész által alkalmazott technikák segítségével.

Választható tevékenység:

  • térhatású kép létrehozása színes geometrikus formák segítségével.
  • kinetikus kép létrehozása.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: JPM Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u. 3.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, technika, biológia, matematik

a

______________________

PÁLYAORIENTÁCIÓ CSONTVÁRYVAL


Gyermekkor – megszólítottság – álmok, vágyak, korlátok – lehetőségek – tudatos önfejlesztés – útkeresés – döntés

Ezek a Csontváry-életmű festményeken keresztül megismerhető állomásai. Pont ilyenek a mai felnövekvő fiatalok életállomásai is. Keressük együtt ezeket a megállókat!

Meglátni egy híres festő életében az akadályokat, nehézségeket, örömöket és sikereket; találkozni a festő megküzdési stratégiáival, eközben megcsodálni az aprólékosan átgondolt ecsetvonásokat; ott állni a hatalmas festmények előtt meggyőző és motiváló erővel bír és reményt ad.

Programunk kiscsoportos és egyéni munkaformákban az önismeret fejlesztését támogatja meg. Eközben a művészettörténet, történelem, irodalom, természetismeret tantárgyakkal való kapcsolódás és a pályaorientációs tevékenység gazdagítása is része az alkalomnak.

Foglalkozás időtartama:
90 perc
Helyszín: JPM Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Ajánlott korcsoport:
7-11. évfolyam
Kapcsolódó tantárgyak:
rajz- és vizuális kultúra, természettudomány, drámapedagógia

______________________

UTAZÁS A TERRAKOTTÁTÓL A PORCELÁNIG TÉRBEN ÉS IDŐBEN

A különböző kerámiák csoportosítása anyagminták és feladatlap segítségével.
Példákat keresünk a kiállításban a kerámia különböző fajtáira.
Kinyomozzuk Zsolnay Vilmos alapanyag és máz újításait.

Tevékenység: Dekorterv készítése motívum nyomda és szabadkézi rajz segítségével

Foglalkozás időtartama:  90 perc
Helyszín: JPM Zsolnay Múzeum (Pécs, Káptalan u. 2.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: rajz- és vizuális kultúra, hon- és népismeret, történelem, kémia

______________________

ÖNÁLLÓ FOGLALKOZÁSOK MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZTATÓ FÜZET SEGÍTSÉGÉVEL: 

EOZINEXPEDÍCIÓ
Ismerkedjünk meg együtt a Zsolnay Kerámia Kiállítással! A két korosztály számára készült múzeumpedagógiai füzet alapján a kiállítás megtekintése és az abban lévő feladatok megoldása. A rajzos feladatok elkészítése (tervezés) stb.

Foglalkozás időtartama: egyéni
Helyszín: JPM Zsolnay Múzeum (Pécs, Káptalan u. 2.)

A kiadvány megvásárolható a JPM Zsolnay Múzeumban.

Kiadvány ára: 500 Ft
Kapcsolódó tantárgyak: : rajz- és vizuális kultúra, természetismeret

NÉPRAJZI FOGLALKOZÁSOK


A foglalkozásokról érdeklődni és azokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztály
Telefon:
+36 72 315-629
E-mail:

EZERSZÍNŰ BARANYA

A soknemzetiségű Baranya egykori népélete, szokásainak, ünnepeinek és hétköznapjainak bemutatása a tárgykultúrától a népi építkezésen át a viseletekig.

Foglalkozás időtartama:  45-60 perc
Helyszín: JPM Néprajzi Múzeum (Pécs, Rákóczi u. 15.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, ének-zene, pályaorientáció

______________________ 

JELES NAPOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

Időtartam: 45-60 perc
Ajánlott korcsoport: korosztályhoz igazított

„Piros pünkösd napja” – A pünkösd eredete és a pünkösdihagyományok
„Aratás-takarás” – Aratáshoz kapcsolódó hagyományaink, Péter-Pál és Sarlós-Boldogasszony napja
„Szent Mihály lova deres...” – Mihály napi és szüreti szokások
„Szent Márton köpönyege” Szent Márton legendája és Márton napi népszokások
„Ha Katalin kopog...” Erzsébet, Katalin, András és Borbála napi szokások
„Kigyúlt a világnak Betlehem csillagja” A keleti és nyugati keresztény egyházak adventi szokásai
„Miklós megrázza szakállát...” – Szent Miklós legendája és Miklós napi népszokások
„Luca-Luca kitty-kotty” Luca napi hiedelmek és hagyományok
„Betlehembe jer, pajtás!” – Szent család-járás, pásztorjátékok és karácsonyi népszokások
„Áldott karácsonyt!” – Népi étkek a karácsonyi asztalon. A karácsonyfa üzenete
„Újesztendő, vígságszerző” – István, János, Szilveszter napja, óévbúcsúztató és újévi népi szokások
„Gáspár, Menyhért, Boldizsár”  – Háromkirályok napja és vízkereszti szokásaink

Foglalkozás időtartama:  45-60 perc
Helyszín:  JPM Néprajzi Múzeum (Pécs, Rákóczi u. 15.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, ének-zene

NÉPI MESTERSÉGEK ÚJRATÖLTVE 

Régi szakmák-új szakmák…mi legyek, ha nagy leszek? – hagyományörzős és pályaorientációs foglalkozás

A foglalkozáson először a régi, hagyományos szakmákat, azok működését és megtartó erejét mutatjuk be a résztvevőknek interaktív módon. Utána a jelen lehetőségeit felmérve és a jövő kihívásait átgondolva az elkövetkező évtizedek szakmalehetőségeit gondoljuk végig közösen. A megszülető ötletek vizuális, és dramatikus módon fognak megjelenni a jelenlévők közös gondolkodásának gyümölcseként. Ezzel megvalósul a hagyomány és innováció megtapasztalása.

TÖRTÉNETI FOGLALKOZÁSOK


A foglalkozásokról érdeklődni és azokra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Hoffmanné Toldi Ildikó múzeumpedagógus
Telefon: +36 30 1401950


A PETŐFI-EMLÉKÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS: HŰSÉGGEL ÉS BÁTORSÁGGAL

A látogatókkal közösen a reformkor hazai és baranyai világát idézzük: bepillanthatunk egy reformországgyűlés munkanapjába, megtudhatunk egy s mást az épített környezetről, a társadalomról, lakosságról, életmódról, nyelvi közegről. Besétálhatunk a Pilvax kávéházba…. Hogyan? Múzeumpedagógus vezetésével szerepekre és történetekre találunk. A kiállítás anyagát alapul véve felépítjük a korabeli karaktereket, majd a megszerzett tudás birtokában megelevenednek a korabeli szereplők.

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: JPM Vasváry-ház (Pécs, Király u. 19.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: történelem, művészettörténet

______________________ 

VITAJÁTÉK

Vitajáték a reformkorban megszületett örökváltság témájához kapcsolódóan.

A ráhangoló szakaszban a reformkor hazai és baranyai világát idézzük: bepillanthatunk két korabeli fiú élettörténetébe, majd a megszerzett tudás birtokában megelevenednek a korabeli szereplők.
A vitajáték során Zala és Győr vármegye követeiként kell a korabeli érveket összegyűjteni és az érvek mentén a vitát eldönteni: az örökváltság megvalósuljon vagy sem?

Foglalkozás időtartama: 90 perc
Helyszín: JPM Vasváry-ház (Pécs, Király u. 19.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Ajánlott korcsoport: 7-8. évfolyam
Kapcsolódó tantárgyak: történelem, magyar irodalom és nyelvtan, hon- és népismeret


TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK


JPM TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN

A TÁJFORMÁLÓ VÍZ ÉS BARLANGVÉDELEM

Hogyan alakulnak ki a cseppkövek? Hogyan tudjuk megvédeni a barlangokat?
Feszíni és felszín alatti karsztformák mutatjuk be a foglalkozás során részletesebben az időszaki kiállításban. A hideg és meleg vizes barlangok megismerése mellett a barlangokat veszélyeztető tényezőkre pl.: erdőművelés, klímaváltozás is kitérünk. Továbbá ehhez szorosan kapcsolódva a barlangi élővilág védelmének megismertetésére – denevérek, rovarok stb. is hangsúly kerül.

Foglalkozás időtartama: 45 perc

Helyszíne: JPM Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság utca 2.)

Ára: belépőjegy + 500 Ft/fő

További információ:
+36 72 213 419

Foglalkozás kérhető: keddtől péntekig, előzetesen egyeztetett időpontokban.

Kérjük, hogy az időpont-egyeztetés miatt legalább 2 héttel a tervezett foglalkozás előtt keressenek minket!

Időpont-egyeztetés:
Morvai Anita muzeológus

E-mail:EGYÉB HELYSZÍNEKEN


Természettörténeti és természettudományos foglalkozásokat témanapok, projektek formájában az iskolai vagy egyéb egyeztetett terekben szívesen vállalunk, pl.: vizes élőhelyek napja, Föld napja, madarak és fák napja, biodiverzitás napja, orientációs nap stb.

Foglalkozás időtartama: 60 perc.
Helyszín: kitelepülés a megbeszélt helyre.
Maximum létszám: 25 fő.
Kapcsolódó tantárgyak: természetismeret, környezetismeret

Foglalkozás kérhető: keddtől péntekig tartó időszakban, előzetesen egyeztetett időpontokban.

Kérjük, hogy az időpont-egyeztetés miatt legalább 2 héttel a tervezett foglalkozás előtt keressenek minket!

Időpont-egyeztetés és további információ a foglalkozásokról:
Morvai Anita
muzeológus
Telefon: +36 30 639 8572
E-mail:

______________________ 

MECSEKI ŐSÁLLATOK ÉS BÁNYAVIRÁGOK NYOMÁBAN

Az interaktív foglakozás során megismerkedünk a mecseki bányászat során előkerült ásványokkal és ősmaradványokkal.

Foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: JPM Mecseki Bányászati Múzeum (Pécs, Káptalan u. 3.)
A foglalkozás díja: belépőjegy + 500 Ft/fő
Kapcsolódó tantárgyak: természetismeret, környezetismeret
Maximum létszám: 15 fő (15 fő felett a JPM Szerecsen Patika kiállítás (Pécs, Apáca utca 1.): BOSZORKÁNKONYHA foglakozással együtt kérhető – a két kiállítóhely távolsága 2 perc gyalog))

Foglalkozás kérhető: keddtől péntekig, előzetesen egyeztetett időpontokban.

Kérjük, hogy az időpont-egyeztetés miatt legalább 2 héttel a tervezett foglalkozás előtt keressenek minket!

Időpont-egyeztetés és további információ a foglalkozásokról:
Morvai Anita
muzeológus
Telefon: +36 30 639 8572
E-mail:

 

Kiállítások
2023.12.08. - 2024.07.31.

Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás

Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás

Rónaki László barlangkutató hagyatéka 2021-ben került a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztály gyűjteményébe. Ez az anyag kínálta az alapot a kiállításhoz, valamint a barlangok természetvédelmi jelentősége.

Kiállítások
2023.09.01. - 2024.09.22.

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

A sokoldalú művész több mint kétszáz alkotását – köztük olyan késői műveket, melyek még sosem szerepeltek kiállításon – mutatja be múzeumunk új tárlata a JPM Modern Magyar Képtárban.