2021

Július

Régészet Napja (Pécs, 2021) TELJES PROGRAMSOR!

Hírek
2021.06.17.

Régészet Napja (Pécs, 2021) TELJES PROGRAMSOR!

Gazdag és szerteágazó témákat ölel fel a Régészet Napjához kötődő pécsi eseménysor.

Június 18-20. között bebarangolhatjuk a törökkori Pécset, érdekességeket tudhatunk meg többek között az Ókeresztény Mauzóleumról, a pécsi belváros történelmi-építészeti örökségéről,  valamint a mohácsi csatatérkutatásról és tömegsírfeltárásról is.

2021. 06. 18., 16.00 óra

Csontváry Múzeum (Janus Pannonius u. 11.)
A mohácsi csata tömegsírfeltárásainak története
Simon Béla történész-főmuzeológus előadása

A mohácsi csata eddig ismert öt tömegsírjának megtalálása és régészeti feltárásuk is izgalmas tudománytörténeti kuriózum. Mind az 1960-as, mind az 1975/76-os feltárások során olyan külső körülmények is segítették a feltáró régészek munkáját, amelyek nem szokványosak egy átlagos régészeti lelőhely esetében. Az előadás ezeknek az eseményeknek a bemutatásáról és nem utolsó sorban a résztvevők áldozatos munkájáról szól, korabeli dokumentumok, ásatási naplók, visszaemlékezések és fotódokumentáció segítségével.


2021. 06. 18., 18.00 óra
Csontváry Múzeum (Janus Pannonius u. 11.)
Az 1526-os mohácsi csata a régészeti kutatások tükrében
Dr. Bertók Gábor régész-főmuzeológus előadása

Csata, tömegsír, járvány: Mohács 2020

Bár a 2020-2021-es CoViD19 járvány nagyban megnehezítette a JPM és a vele együttműködő Mohács 500 Kutatócsoport munkáját, a válságidőszak kisebb szüneteiben folytatni tudtuk munkánkat, és újabb eredmények is születtek, mind a terepmunkában, mind a leletanyag feldolgozásában és értelmezésében. Emellett, és szintén a csatatér kutatásához kapcsolódóan, a JPM megkezdte a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen a III. sz. tömegsír feltárását is, amely az eddigi eredmények alapján jelentős mértékben fog hozzájárulni a csatához kapcsolódó egyes helyszínek azonosításához és az események értelmezéséhez. Az előadás ezen új eredmények összefoglalását nyújtja.


2021. 06. 19., 10.00
Pécs, Dóm tér – a székesegyház előtt
Régészeti séta Pécs történeti belvárosában – városközpontok
Vezeti: Tóth Zsolt régész-főmuzeológus

Pécs történeti belvárosának két központja van: az egyházi – Dóm tér és a polgári – Széchenyi tér. A séta során a két központ és a közbeeső területek régészeti vonatkozású emlékeivel és érdekességeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők történeti keretbe ágyazva.

A séta során többek között napirendre kerül: Hány székesegyháza volt Pécsnek? Hová temették el Péter királyt? Hol volt Pécs középkori egyeteme? Hogyan került elő a Cella Septichora? Miért van oly sok pince a történeti belváros alatt?  A törökök lerombolták a középkori Pécset? – tévhitek és valóság?

Találkozó a székesegyház előtt június 19-én, 10.00 órakor.

Útvonal: 
1. Dóm tér
2. Plébánia-Káptalani Levéltár átjáró – Cella Septichora üvegtető
3. Janus Pannonius utca
4. Széchenyi tér


2021. 06. 19., 10.00–15.00
Jakab-hegyi túra
Vezeti: Dr. Gábor Olivér régész-főmuzeológus

10.00: találkozó az Éger-völgyben (a tó északi oldalánál, a szalonnasütő helyen).
10.00–11.30: Séta a Jakab-hegyre Éger-tető és Szamár-pihenő érintésével.
11.30–14.00: a látnivalók megtekintése.
14.00–15.00: visszaút az Éger-völgybe.

Látnivalók: Pálos-kolostor, vaskori sáncok, vaskori halomsírok, Zsongor-kő. Ételt-italt, időjárásnak és helyszínnek megfelelő ruházatot mindenki hozzon magával!


2021. 06. 20., 10.00 óra
Neményi Réka régész-muzeológus
Szakmai vezetés az Ókeresztény Mauzóleumban

1975-ben a mai Szent István tér északkeleti részén, a Pezsgőgyár sarkával szemben került elő Sopianae késő római ókeresztény temetőjének talán legkiemelkedőbb építészeti emléke. A többperiódusú épület sírkamrájának falait falfestmények díszítik. Többek között egy Ádám-Éva jelenet látható a sírkamra északi falán. A helyszíni vezetésen az érdeklődők részletes információkat kapnak az ókeresztény emlékről.

Találkozó 2021. 06. 20-án 10.00-kor a Szent István téren, az Ókeresztény Mauzóleum bejáratánál.


2021. 06. 20.,16.00–17.30
Dr. habil Varga Szabolcs történész
Séta a török kori Pécs városában

Útvonal: Kórház tér – Memi pasa fürdője, Gázi Kászim pasa dzsámija, Szent István tér, Székesegyház, Barbakán, Kórház tér

Pécs ma Magyarország oszmán építészeti emlékekben egyik leggazdagabb városa, azonban keveset tudunk a török kor mindennapjairól. A városi séta valójában egy időutazás a 16–17. századba, ahol az egyes állomásokon megismerkedünk a város késő középkori nagyságával, a hódítók új kultúrájával, a szakrális épületek funkcióival, a várfalak megerősítésének fázisaival, és muszlimok és keresztények együttélésével. A túra elején minden résztvevő kap egy kis feladatlapot, amelyhez a válaszok el lesznek rejtve az előadásban, így ez a kis játék is segíti rögzülni az elhangzottakat. A séta előzetes tudást nem igényel, a cél az, hogy kötetlen beszélgetés keretében többet megtudjunk Pécs kulturális, régészeti és építészeti hagyatékáról.

Találkozó a Kórház téren, a dzsámi előtt.

Kiállítások
2021.06.01. - 2021.09.30.

Lány és ládája

Lány és ládája

A Lány és ládája című kiállításon 19. századi menyasszonyi ládákat és azok szimbólumait ismerhetjük meg.

Kiállítások
2020.11.04. - 2021.09.30.

Variációk a Színes városhoz

Variációk a Színes városhoz

Zománcművészeti kísérletek Bonyhádon (1967–1972)