2024

Június

In memoriam Dr. Varga Levente

Hírek
2024.05.30.

In memoriam Dr. Varga Levente

A nyolcvanötödik életévében eltávozott pécsi gyermekgyógyászra, műgyűjtőre emlékezünk.

Dr. Varga Levente
(Pécs, 1939. december 24. – Pécs, 2024. május 11.)


Édesapja, Varga Gyula, a család legendás Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyárát „Mecsek Garázs” néven üzemeltette a 2. világháború előtt. Elkötelezett pécsiként követte Dr. Varga Levente lelkes helytörténeti és művészeti érdeklődésével a családi tradíciót. Ez határozta meg orvosi munkáját is, melyben az ő humán műveltsége nézőpontjából a beteg nem csak páciens, nem csak a betegség egy esete, hanem – a rendszerváltás idején országgyűlési képviselő jelöltként megfogalmazott saját hitvallása szerint – individuum lehetett. Az egészség számára a humanitás figyelme volt az „egész ember” iránt. „Ma erkölcsi kötelességnek érzem, hogy azt a rendszerváltozást elősegítsem, melyet olyan sokan kívántunk, s olyan kevesen reméltünk. S ha már rendszerváltásról beszélek, ennek kiváló terepe az az egészségügy, mely elöl járt abban, hogy hangoztatott szocialista célkitűzései ellenére elhanyagolja az embert, az egész embert, az egészséget.” Dr. Varga Levente azoknak a régi típusú orvosoknak volt egyik utolsó képviselője, akinek még fontos volt az általános műveltség, s akiket a pécsi JPM Modern Magyar Képtár gyűjteményében Dr. Gegesi Kiss Pál és Dr. Tompa Kálmán műgyűjteménye képvisel.

A JPM Modern Magyar Képtárban 2018. október 2-án – nevét szemérmesen eltitkolva – nyílt Dr. Varga Levente festménygyűjteményéből kiállítás Önarcképek és véletlenek – Egy pécsi magángyűjtemény címmel. Részlet a kiállítás sajtószövegéből: „Egy műgyűjtemény kereteit – minden gyűjtés példázataként – az érdeklődés célirányos keresései és a véletlen rátalálások határolják, hogy a gyűjtő személyiségét megteremtsék. Mert a gyűjtemény identitáskonstrukció. A gyűjtő önmagát gyűjti, hogy birtokolhassa személyiségét. Az enteriőrjében összekerülő tárgyak ezért önnön tulajdonságainak, emlékeinek néhol felderengő középpontokkal egymás mellé rendelődő világát jelzik, melyet az enteriőr falai zárnak körbe. Ebből az aspektusból érthetjük Franz Kafka szavait is: „Minden ember egy szobát hordoz magában. Ezt a tényt akár hallás után is megállapíthatjuk. Ha valaki sietősen halad, s odafülelünk, éjszaka például, mikor körös-körül teljes a csend, hallani, mondjuk egy lazán fölerősített falitükör kis verdesését.” Ugyanígy hordunk képeket magunkkal, s ebben az értelemben mindenki gyűjtő, mert hiszen dolgok és azok emlékképeinek tárháza mozdul velünk minden pillanatban szándékok és véletlenek együttesével, melyek önazonosságunkat meghatározzák. Ez a pécsi magángyűjtemény elsősorban (s ez jelenti a kollekció szándékolt középpontját) festők önarcképeire specializálódott. A kiállításon Aba-Novák Vilmos, Gábor Jenő, Istókovits Kálmán, Kmetty János, Nagy Balogh János, Perlmutter Izsák, Perlrott Csaba Vilmos, Pór Bertalan, Stefán Henrik, Szőnyi István, Than Mór, önarcképei láthatók. A véletlen rátalálásokat pedig a gyűjtemény peremén Egry József, Gábor Jenő, Martyn Ferenc, Muzslai Kampis Margit, Orbán Dezső, Stefán Henrik Vörös Géza, illetve Pentelei Molnár János és más kismesterek különböző műfajú alkotásai képviselik.”

Azonban Levente nemcsak festményeket és szobrokat gyűjtött, hanem 19. századi öntöttvasakat, biedermeier üvegpoharakat, Zsolnay kerámiát, vallásos kegytárgyakat, könyveket is. Számára egy-egy tárgy megszerzése soha nem értékfelhalmozást, befektetést vagy üzletelést jelentett, hanem leletmentést, a birtoklás révén pedig a történeti és művészeti dolgok iránti koncentráltabb és meghittebb figyelmet. A fentebbi Kafka idézet alapján az ő mozdulataival számos tárgy mozdult együtt házának szürreálisan zsúfolt szobáiban.

2022-ben a Múzeumok Éjszakáján előadást tartott családja ajándékaként a múzeum gyűjteményébe került erdei gombákat formázó kerti Zsolnay ülőgarnitúráról. Részt vett a város szinte minden jelentős helytörténeti és művészeti rendezvényén, így jelen volt a Janus Pannonius Múzeum kiállításainak megnyitóin is. Utolsó szerzeménye Petr Brandl (1668-1735) Apostol portré című alkotása, melyet örömmel mutatott a múzeumi kollégáknak és nagy gondossággal restauráltatott.

Kimérten pontos és tárgyilagos lényéhez híven csak visszafogott érzelmekkel fogalmazhatjuk meg elvesztésének nagy fájdalmát: megrendítő hiánya immár véglegesen itt kószál a múzeum termeiben, emléke a múzeum emlékeinek része.

 

Nagy András

Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztály vezetőjeDr. Varga Leventéről a JPM Modern Magyar Képtárban is megemlékezünk.   

                                                                               

Kiállítások
2023.09.01. - 2024.09.22.

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

A sokoldalú művész több mint kétszáz alkotását – köztük olyan késői műveket, melyek még sosem szerepeltek kiállításon – mutatja be múzeumunk új tárlata a JPM Modern Magyar Képtárban.

Kiállítások
2023.12.08. - 2024.07.31.

Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás

Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás

Rónaki László barlangkutató hagyatéka 2021-ben került a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztály gyűjteményébe. Ez az anyag kínálta az alapot a kiállításhoz, valamint a barlangok természetvédelmi jelentősége.