2023

Szeptember

A háztartásban használt növények. Etnobotanikai áttekintés

Dénes Andrea

Janus Pannonius Múzeum Természettörténeti Osztály, főmuzeológus (botanika)


DOI
: -


Kulcsszavak:
hagyományos növényhasználat, népi növényhasználat, súroló növények, illatosító növények, növényi kötözők, kártevőriasztó növények, szappannövények

 

Absztrakt:

A tanulmány 135 néprajzi- és etnobotanikai irodalmi forrás feldolgozásával összesíti azokat a növényfajokat és használatukat, melyeknek a háztartásban, a ház körüli munkákban volt szerepük (kivéve festőnövények, seprű- és a vesszőkötés fajai). A forrásokban 53 növénycsaládból 150 növényfaj adata szerepel, melyek közül a legtöbb használati mód Magyarországon már csak kultúrtörténeti adat. Mosás, ruhakeményítés illetve -szárítás esetében 20 taxon kerül említésre. 23 növényfaj anyagát használták súrolásra, mosogatásra. Tejesfazekak és hordók öblítésére további 7 fajhoz tartozó növényi anyag volt használatos. Illatosításra 12 növényfajt, kártevők, rovarok és rágcsálók riasztására és irtására nagyon sok, 59 fajt említenek. 6 faj gyökérzetét gyűjtötték meszelő- vagy kefekészítéshez. Kötöző- és varróanyag 16 növény anyaga lehetett. Összesen 41 taxont említenek a tűzgyújtás, a tüzelés és a világítás anyagaiként. Frissen tartó csomagolásra 4 fajt, párnák töltelékeként 12 faj anyagát, ragasztónak 3, tintakésztéshez 7 fajt említenek a források. Előfordulnak még pl. tömítésre, cipőtisztításra, beporzásra, bajuszpedrőnek, hajolajnak, kéregedénynek, ülőkének, de még napernyőként használt fajok is.


Letöltés
 


Hogyan kell idézni
: Dénes, A. (2022): A háztartásban használt növények. Etnobotanikai áttekintés. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 55, 5–38.

Kiállítások
2022.06.09. - 2023.10.31.

A váci domonkos kripta kincsei

A váci domonkos kripta kincsei

A váci Tragor Ignác Múzeum időszaki kiállítása a 18. század barokk emberének életéről és haláláról kíván képet adni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a halállal kapcsolatos képünket megváltoztassa.

Kiállítások
2023.04.26. - 2024.03.31.

Hűséggel és bátorsággal – időszaki kiállítás a Petőfi emlékév alkalmából

Hűséggel és bátorsággal – időszaki kiállítás a Petőfi emlékév alkalmából

A reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakát pécsi szemszögből bemutató tárlat.