2023

Szeptember

A Mágocsi Állami Agyagipari Szakiskola 1887–1897

Tegzes Ferenc

Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, ny. főlevéltáros


DOI
: -


Kulcsszavak:
agyagipar, szakiskola, tanügy, Mágocs

 

Absztrakt:

Az iskolára vonatkozó iratanyag nem maradt fent. Az iskola értesítői és a korabeli sajtó azonban az intézmény történetének megismerésére elég eligazítást adnak. Mágocs és környékének agyagipari hírneve a 19. sz. második felében már annyira elismert volt, hogy a minisztériumok illetékesei perspektívát láttak a szakemberek helyi képzésében. A Mágocsra telepített szakiskolának kettős célja volt. Elsősorban a minőségi szakképzés. Másodsorban a jelentős németajkú lakosság gyermekeinek a magyar nyelvben való minél mélyebb jártasságának elmélyítésére.

Az iskola 1887. október 2-án nyílt meg. A beiratkozás és a tanítás ingyenes volt, a szülőknek csak az élelmezésről és a ruházatról kellett gondoskodniuk. Kettő alapítványi helyet létesítettek: Baranyavármegye a megyében született pályázók közül egy tanulót támogatott, a Pécsi Kereskedelmi Ipartestület egy, az illetékességi területén (Baranya, Somogy, Tolna megyék) született tanulót támogatott, akinek apja agyagiparos volt. Az oktatás színvonalát az jelzi, hogy a végzett, 15. életévüket betöltött tanulóknak nem kellett inaskodniuk, hanem munkakönyvet kaptak, és ezzel elhelyezkedhettek a kályhaiparban.

Az országban, iskolánk fennállása időszakában, csak három agyagipari iskola működött: Ungváron, Rimaszombaton és Székelyudvarhelyen. Azonban bármennyire is színvonalas oktatás folyt Mágocson, a tanulói létszám nagyon alacsony volt. Az államnak már nem érte meg az iskolát anyagilag fenntartani. Így az oktatás a 1896/1897. tanévben már nem indult el. Az agyagipari képzést a továbbiakban Pécsen a Zsolnay-gyár saját kebelén belül állami segítséggel biztosította.

Letöltés

Hogyan kell idézni: Tegzes, F. (2022): A Mágocsi Állami Agyagipari Szakiskola 1887–1897. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 55, 195–212.


 

Kiállítások
2023.09.01. - 2023.12.31.

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

A sokoldalú művész több mint kétszáz alkotását – köztük olyan késői műveket, melyek még sosem szerepeltek kiállításon – mutatja be múzeumunk új tárlata a JPM Modern Magyar Képtárban.

Kiállítások
2023.08.18. - 2023.11.05.

Kincs, ami van!

Kincs, ami van!

A csaknem 24 kilogramm tömegű, 44 080 ezüstéremből álló kincset különleges módon, hat nagy tárlóban és néhány kisebb vitrinben egyenként mutatja be a tárlat.