2023

Szeptember

Zsinatok Baranyában a reformáció századában (16. század)

Balázs Kovács Sándor

Wosinsky Mór Megyei Múzeum, nyug. néprajzos főmuzeológus


DOI
: -


Kulcsszavak:
superintendens, papok nőtlensége, kánonok, katechizáció, egyházfegyelmezés

 

Absztrakt:

A Dél-Baranyában megtartott zsinatok számáról és helyszínéről sem maradt semmiféle adat. Csak utalásokból lehet arra következtetni, hogy zsinatot tartottak Laskón, Tolnán, a szlavóniai részeken, Valkón és Vukováron. A 16. század legnevezetesebb zsinatára azonban a hercegszölősi dombon álló református templomban került sor Vörösmarti Illés püspökségének idején: 1576. augusztus 16–17-én, 40 prédikátor gyűlt össze, s megszerkesztette a Hercegszöllősi kánonokat, melyek nemcsak az egyházkerület életére, hanem az egész magyarországi reformátusságéra kihatással voltak. Nemcsak a kortársak idejében hatottak, hanem rendelkezéseit nem mellőzték évszázadokon keresztül, amikor az egyházi törvényeket fogalmazták meg.

Letöltés

Hogyan kell idézni: Balázs Kovács, S. (2022): Zsinatok Baranyában a reformáció századában (16. század). Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 55, 213–234.


 

Kiállítások
2023.08.18. - 2023.11.05.

Kincs, ami van!

Kincs, ami van!

A csaknem 24 kilogramm tömegű, 44 080 ezüstéremből álló kincset különleges módon, hat nagy tárlóban és néhány kisebb vitrinben egyenként mutatja be a tárlat.

Kiállítások
2023.08.08. - 2023.11.05.

Csontváry 170

Csontváry 170

Emlékkiállítás a Janus Pannonius Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből